Skip links

IELTS – TOEFL Hazırlık Eğitimleri

Eğitimler sadece ONLINE özel ders olarak yapılmaktadır.

Öncelikle öğrencinin dil becerilerinin hangi seviyede olduğu tespit edilir (Seviye tespit sınavı Gramer, Konuşma ve Akademik Yazma kısımlarından oluşur)

Öğrencinin hedef skoru öğrenilir ve bu skora göre toplamda kaç saatlik bir eğitim yapılacağına karar verilir

Öğrencilerin minimum B1, tercihen B2 seviyede olması beklenir. A1 veya A2 seviyeden IELTS ve TOEFL hazırlık yapmak mümkün değildir

Eğitimler genellikle haftada 2 gün 2 şer saat olacak şekilde planlanır

IELTS ve TOEFL sınavları öğrencilerin 4 becerisine yönelik bir ölçüm yaptığı için eğitim programı da 4 beceriyi geliştirmeye odaklanmış ve kişiye özel bir müfredat dahilinde uygulanmaktadır

Eğitim programının amacı öğrencinin dil becerilerini, hedeflediği skor dahilinde sınavın istediği ölçü ve kriterlere göre geliştirmektir

IELTS ve TOEFL hazırlık programları, öğrencinin üretmesi öğretmenin geri bildirim vermesi esasına dayanır

Dolayısıyla öğrencinin ders dışı zamanları da kullanılarak daha fazla üretmesi, ders süresince de azami ölçüde geri bildirim alması sağlanır

Eğitim malzemesi öğretmen tarafından sağlanır

Sınav hazırlık kadromuz, alanında uzman, IELTS ve TOEFL sınavlarının ölçme ve değerlendirme kriterlerine hakim, çeşitli üniversitelerin Testing birimlerinde görev almış tecrübeli öğretmenlerden oluşmaktadır