Skip links

Adım 1

Eğitim İletişim Odaklı Olmalı

NEDEN?

Toplumda Gramer eğitimi olarak bilinen geleneksel dil eğitimi, dil bilgisi ve sözcükler üzerinden dilin sadece kurallarını öğretmekle yetinir. Bu tip eğitimlerin sonucunda öğrencinin sadece dilbilimsel yetisi gelişmektedir.

Ancak iletişimsel yönteme göre dilin yapılarını, kurallarını, kavramlarını ve sözcüklerini öğretmek, o dili iletişim aracı olarak kullanmada yeterli değildir. Çünkü bir dili bilmek ile kullanabilmek arasında büyük bir fark vardır.

Bir dili gerçekten konuşabilmek için o dilin konuşma/iletişim stratejilerini, toplum normlarına göre nasıl farklılıklar gösterdiğini ve dili üretirken cümleleri ve sözcükleri nasıl bir bütünlük içerisinde ve ahenkle kullanacağınızı biliyor olmanız gerekir. Bu becerilerin geneline ise şemada da göreceğiniz gibi İLETİŞİMSEL YETİ adı verilir.

International House Izmir’ de dil eğitimi alan herkes dille ilgili açıklamaları değil dilin nasıl kullanıldığını öğrenir. Asıl amaç tüm öğrencilerimize İletişim Yetisi kazandırmaktır.

01

Dilbilimsel Yeti

Dilbilgisi kurallarını ve sözcükleri kapsar (Örneğin; geçmiş zaman kullanımında fiil çekimlerini öğrenmek)

02

Toplum Dilbilimsel Yeti

Dilin toplum normları doğrultusunda kullanımı (Örneğin; İngiliz kültüründe “afiyet olsun” tabirinin bir karşılığının olmaması gibi)

03

Stratejik Yeti

İletişim/Konuşma Stratejileri (Örneğin; konuşurken duraksamayı engelleyecek teknikleri öğrenmek)

04

Söylem Yetisi

Dilin kullanımında anlam bütünlüğü ve ahenk (Örneğin; kişinin kendisine bir üslup oluşturabilmeyi öğrenmesi)

NASIL?

İletişim odaklı eğitim öğrenci merkezli bir eğitimdir. Öğretmenin ve Öğrencinin önemli sorumlulukları vardır.

Öğretmenin Rolü:

Öğretmen sadece anlatan değil, çoğu zaman dinleyen, yönlendiren ve üretimi destekleyendir

Öğretmen rehber rolündedir

Derslerde Türkçe kesinlikle konuşulmaz

Ezberleyerek değil uygulayarak öğretme esastır

Öncelikli olarak günlük konuşma dili hedeflenir

Örnek olaylar, ekip çalışmaları, rol oyunları eğitimin önemli parçalarıdır

Sabit bir kurs kitabını takip etmek yeterli olmaz

Ders içerikleri belirlenirken öğrencilerin dil gereksinimleri etkilidir

Görsel, işitsel ve sözel her tür özgün materyalin kullanımı önemlidir

Derslerde 4 beceriyi geliştirecek etkinliklere yer verilir

Okuma – Dinleme – Yazma - Konuşma

Öğrencinin Rolü:

Öğrenci derste pasif dinleyici değil aktif katılımcıdır

Ekip çalışmaları ve rol oyunları ile öğrendiğini pekiştirir

Öğrenci hata yapmaktan korkmamalıdır

Birlikte başarmak öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır

Öğrenci yeri geldiğinde diğer arkadaşlarına öğreten rolünde de olmalıdır

Adım 2