Skip links

Adım 2

Öğretmenler Donanımlı ve Gelişime Açık Olmalı

İletişim odaklı dil öğretimi yaklaşımını benimsemiş bir öğretmenin öğrenci ihtiyaçlarını benimsemesi, öğrencilerini tanıması ve buna uygun bir öğrenme tutumu belirlemesi onun başarılı bir öğretim gerçekleştirebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu tip eğitimlerde öğretmenin sınıf içerisindeki rollerini 8 başlık altında toplamak mümkündür.

Buna göre öğretmen denetleyicidirdüzenleyicidirdeğerlendiricidirteşvik edicidirkatılımcıdırbaşvurulacak kaynaktırders verendirgözlemcidir

Akademik kadromuz, dünyada öğretmen eğitimi konusunda en yetkin merci olan Cambridge Üniversitesi’nin sertifika ve diplomalarına sahip, iletişim odaklı eğitimleri vermeye muktedir, gelişime açık ve öğrenmeye hevesli yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır.

Kurumumuz her bir öğretmenimiz için uyguladığı kurum içi profesyonel gelişim programları (Continuous Professional Development – CPD) ile onları kariyer gelişimi noktasında sürekli desteklemektedir.