Skip links

İngilizce konuşmak neden önemli?

Hemen Öğren

Anadili İngilizce Olmayan Bir Ülkede İngilizce Öğrenmenin Reçetesi

Adım 1

Eğitim iletişim odaklı olmalı

Toplumda Gramer eğitimi olarak bilinen geleneksel dil eğitimi, dil bilgisi ve sözcükler üzerinden dilin sadece kurallarını öğretmekle yetinir. Bu tip eğitimlerin sonucunda öğrencinin sadece dilbilimsel yetisi gelişmektedir.

Eğitim Modelimiz

Adım 2

Öğretmenler donanımlı ve gelişime açık olmalı

İletişim odaklı dil öğretimi yaklaşımını benimsemiş bir öğretmen sınıf içerisinde sadece anlatan değil, aynı zamanda denetleyen, düzenleyen, değerlendiren, teşvik eden, katılımcı, başvurulacak kaynak ve gözlemcidir.

Detaylar

Adım 3

Kurs dışında da İngilizce’ye zaman ayrılmalı

Yabancı dil eğitiminde gerçekte %10 öğretmenin aktardıklarıyla, %20 arkadaşla pratik yapıldığında ve %70 bireysel tekrarlar ve çalışmalarla öğreniriz. Hiç tekrar ve pratik yapmadan İngilizce konuşmayı hedeflemek çok gerçekçi olmayacaktır.

Kurs Dışında Ne Yapmalı?

Adım 4

İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almalı (opsiyonel)

İngilizce konuşulan bir ülkede dil eğitimi almak en başta size büyük bir özgüven kazandıracaktır. Yurtdışında bulunulan süre içerisinde İngilizce’ ye daha çok maruz kalacaksınız. Daha çok keşfedecek, fark edecek ve kıyas yapacaksınız.

Detaylar
in
52
countries
at
160
schools
we teach
220.000+
students
we train
10.000+
teachers

*International House World Organisation 2018 yılı rakamları referans alınmıştır.

International House Izmir, hem İngilizce öğretmenlerinin hem de İngilizce öğrenmek isteyenlerin aynı çatı altında eğitim aldığı bir kurumdur.

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı bir öğretmen eğitim merkezi olarak International House Izmir, öncelikle İzmir’de, sonrasında Türkiye geneli ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişiminden sorumludur. Uyguladığı sertifika ve diploma programlarıyla İngilizce öğretmenlerine en modern tekniklerle İngilizce eğitimi verebilme yetkinliği kazandırmaktadır.

Ayrıca bu birikimini, sürekli güncellenen eğitim müfredatı ve donanımlı eğitmen kadrosuyla harmanlayarak İzmir’de İngilizce öğrenmek isteyen herkese etkili iletişim kurmalarını sağlayacak dil eğitimi vermekte ve gerçek bir iletişim yetisi kazanmalarını sağlamaktadır.

Amacımız, ülkemize kişisel gelişimlerinde dil engelini aşmış, geleceğe hazır ve dünyayla iletişim kurabilen bireyler kazandırmaktır.